تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

ـ واگذاری امور خدمات شهری
ـ در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدمات شهری ( شامل رفت و روب، جمع آوری، بارگیری و حمل تا محل دفن زباله و نخاله ) با شرایط مندرج در اسناد مناقصه از طریق پیمانکاران واجد شرایط

شرایط آگهی

اساسنامه و اسناد ثبت شرکت و گواهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی - گواهی نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاری در رسته امور خدماتی (خدمات شهری) - گواهی ایمنی کار - گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی - گواهینامه ثبت نام در نظام و مالیات بر ارزش افزوده معتبر - دارای تجربه در امور خدمات شهری ( با ارائه اسناد ) دست داشتن اصل ورونوشت اسناد یاد شده - پرداخت اعتبارات بصورت نقدی از محل اعتبارات داخلی شهرداری میباشد- هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد و ... به شرح کامل در اصل آگهی
tenders
واگذاری امور خدمات شهری ( شامل رفت و روب، جمع آوری، بارگیری و حمل تا محل دفن زباله و نخاله )

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.