تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : تجدید استعلام کالیبراسیون گیج های فشار و دمای ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری شرکت گاز استان سمنان
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۱۰۴۵۰۰۰۰۸۷
برگزار کننده : شرکت گازاستان سمنان
نام سرویس : سایر فعالیت های خدماتی شخصی
تعداد : ۱پروژه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
محل تحویل : استان : سمنان ، شهر : سمنان

شرایط آگهی

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در استعلام پیوست می باشد.
کالیبراسیون گیج های فشار و دمای ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری شرکت گاز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.