تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : P/F DAWSON & DOWNIE RAM PUMP
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۱۶۴۵۰۰۲۳۰۴
برگزار کننده : شرکت پایانه های نفتی ایران
نام کالا : هوزینگ نوع قطعه کاربرد پمپ هیدرولیک دامپتراک HD325-5 مرجع سازنده KOMATSU کشور سازنده ژاپن مرجع عرضه کننده محور ماشین
تعداد : ۲عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : تهران

شرایط آگهی

ایرانکد مشابه میباشد/جهت ساخت داخل / حضور در وندور شرکت ملی نفت الزامی میباشد.( EP ) در صورت عدم ارائه پیشنهادات فنی و مالی، پاسخ نیاز قابل بررسی میباشد/شماره تماس کارشناس : 71095068
P/F DAWSON & DOWNIE RAM PUMP

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.