تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید نصب و راه اندازی دو دستگاه ایرواشر برابر شرح پیوست.
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۱۲۶۱۰۰۰۰۶۹
برگزار کننده : اداره کل راه آهن لرستان
نام سرویس : تامین بخار و تهویه هوا
تعداد : ۲دستگاه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
محل تحویل : استان : لرستان ، شهر : دورود

شرایط آگهی

خرید نصب و راه اندازی دو دستگاه ایرواشر برابر شرح پیوست.اداره کل راه آهن لرستان در قبول و رد کلیه پیشنهادات مخیر می باشد.
خرید نصب و راه اندازی دو دستگاه ایرواشر برابر شرح پیوست.

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.