تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : انتقال ونصب وکانال کشی وبرق کشی پکیج ۴۰ تنی سالن ورزشی علوم ورزشی
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۵۶۰۹۰۰۰۰۶۳
برگزار کننده : دانشگاه شهید چمران اهواز
نام سرویس : تامین بخار و تهویه هوا
تعداد : ۱۱
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۸/۲۵
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : اهواز

شرایط آگهی

ایران کد مشابه است تحویل جنس دردانشگاه شهیدچمران اهوازمیباشداستعلام به صورت استانی استتامین کننده گرامی برای اطاعات بیشتربه پیوست مراجعه ومدارک مهروامضاگرددپرداخت بصورتنقدی می باشدسایت ویزیت اجباری استتلفن 06133333829
انتقال ونصب وکانال کشی وبرق کشی پکیج ۴۰ تنی سالن ورزشی علوم ورزشی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.