تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : واگذاری امور مربوط به فعالیتهای خدمات پشتیبانی و نظافتی ۴مرکز بهداشتی درمانی.کلیه فرمهای قرارداد میبایست دارای امضا و مهر شرکت بوده و سپس ارسال گردد
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۵۰۶۳۰۰۰۰۰۵
برگزار کننده : شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن
نام سرویس : سایر فعالیت های خدماتی شخصی
تعداد : ۴نفر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
محل تحویل : استان : مازندران ، شهر : تنکابن

شرایط آگهی

واگذاری امور مربوط به فعالیتهای خدمات پشتیبانی و نظافتی 4مرکز بهداشتی درمانی.کلیه فرمهای قرارداد میبایست دارای امضا و مهر شرکت بوده و سپس ارسال گردد
واگذاری امور مربوط به فعالیتهای خدمات پشتیبانی و نظافتی ۴مرکز بهداشتی درمانی.کلیه فرمهای قرارداد میبایست دارای امضا و مهر شرکت بوده و سپس ارسال گردد

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.