تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : تولید کننده و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۰۳۳۷۰۰۰۱۱۴
برگزار کننده : مدیریت اموزش وپرورش شهرستان خوی
نام سرویس : سایر فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی طبقهبندینشده در جای دیگر
تعداد : ۴۲نفر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
محل تحویل : استان : آذربایجان غربی ، شهر : خوی

شرایط آگهی

تولید کننده و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتیفرهیختگان قطور
تولید کننده و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.