تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : کابل مخابراتی آرموردار شرکت شهید قندی مطابق مشخصات زیر:
شماره نیاز : ۱۲۰۱۰۰۹۰۳۰۰۰۰۴۰۱
برگزار کننده : کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار استان مازندران
– ۱-کابل آرموردار ژله فیلد خاکی مسی شهید قندی با مشخصات: BFC 20*2*0/6
دو درام ۶۰۰متری
۲-کابل آرموردار ژله فیلد خاکی مسی شهید قندی با مشخصات: BFC 70*2*0/6
یک درام ۵۰۰ متری
گروه کالا : ارتباطی و مخابراتی
تعداد : ۱,۷۰۰ متر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
محل تحویل : استان : مازندران ، شهر : آمل

شرایط آگهی

کالا می بایست مطابق درخواست و از برند مشخص شده باشد .پرداخت به شرط تایید واحد فنی و رسید انبار می باشد.
کابل مخابراتی آرموردار

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.