تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید دو دستگاه سن سوئیچ
شماره نیاز : ۱۲۰۱۰۰۱۰۳۸۰۰۰۱۲۳
برگزار کننده : شرکت سهامی بیمه ایران ساختمان مرکزی
– مشخصات به پیوست می باشد.
گروه کالا : کامپیوتر و فناوری اطلاعات-سخت افزار
تعداد : ۲ دستگاه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : تهران

شرایط آگهی

ارائه مستندات پیوست بصورت کامل در سامانه الزامی است.درصورت عدم ارائه مستندات در مناقصه شرکت داده نخواهید شد و حق هرگونه اعتراض از شما سلب میگردد.شماره تماس آقای رفیعی:86712155 خانم مسروری: 86712123 و کارشناس مربوطه آقای مهندس طاهری :86712183
خرید دو دستگاه سن سوئیچ

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.