تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : سرویس ، تعمیر و بازسازی دستگاه جاروب فان شهرداری منطقه دو سنندج(مرحله سوم)
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۵۶۹۴۰۰۰۲۶۴
برگزار کننده : شهرداری منطقه ۲ سنندج
نام سرویس : سایر فعالیت های خدماتی شخصی
تعداد : ۱متنوع
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
محل تحویل : استان : کردستان ، شهر : سنندج

شرایط آگهی

تهیه و بارگذاری استعلام پیوستی در سامانه ستاد الزامی بوده و ملاک تعیین برنده ، پائین ترین قیمت پیشنهادی کل ثبت شده در استعلام بارگذاری شده در سامانه ستاد می باشد در صورت عدم انجام ، پیشنهاد ارائه شده مردود می گردد.
سرویس ، تعمیر و بازسازی دستگاه جاروب فان شهرداری منطقه دو سنندج(مرحله سوم)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.