تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : سهمیه دوم تبدیل سیم به کابل خودنگهدار نقاط آلوده فاز ۲و برکناری سهمیه دوم تبدیل سیم به کابل خودنگهدار نقاط آلوده فاز۲
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۷۰۰۹۰۰۰۵۲۷
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
نام سرویس : تولید، انتقال و توزیع برق
تعداد : ۱پروژه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
محل تحویل : استان : همدان ، شهر : همدان

شرایط آگهی

تائید صلاحیت شرکت توزیع نیروی برق استان همدان الزامی می باشد.
سهمیه دوم تبدیل سیم به کابل خودنگهدار نقاط آلوده فاز ۲و برکناری سهمیه دوم تبدیل سیم به کابل خودنگهدار نقاط آلوده فاز۲

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.