تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

کارهای برقی باقیمانده تصفیه خانه آب و ایستگاه پمپاژ پایاب شهر دیواندره (۲۲۵-۱۴۰۱)
برگزار کننده : شرکت آب و فاضلاب استان کردستان (سهامی خاص)
شرح کلی حوزه فعالیت : کارهای برقی باقیمانده تصفیه خانه آب و ایستگاه پمپاژ پایاب شهر دیواندره(۲۲۵-۱۴۰۱)
برآورد مالی : ۱۴۵,۷۵۹,۴۲۱,۷۷۶

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 7,287,971,089 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/11/30ساعت: 19:00
کارهای برقی باقیمانده تصفیه خانه آب و ایستگاه پمپاژ

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.