تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری پروژه تقویت پایه های بتنی خط انتقال برق واقع در بلوار ورودی این شرکت

شرایط آگهی

کسورات قانونی با برنده مناقصه بوده و رد یا قبول پیشنهادها از اختیارات این شرکت می باشد.
واگذاری پروژه تقویت پایه های بتنی خط انتقال برق

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.