تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید رله های حفاظتی و کنترلی
برگزار کننده : شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرقی
شرح کلی حوزه فعالیت : تجدید مناقصه خرید رله های حفاظتی و کنترلی

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 200,000 مبلغ تضمین : 6,618,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/02/29ساعت: 10:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید رله های حفاظتی و کنترلی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.