تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری پروژه خرید و نصب دوربین های پایش تصویری و فیبر نوری سطح شهر
برآورد اولیه: ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

تضمین شرکت در تجدید مناقصه معادل 5% مبلغ اعلامی به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداری دماوندشهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.هزینه آگهی روزنامه و سایر هزینه های مرتبط به عهده برنده تجدید مناقصه می باشد.
خرید و نصب دوربین های پایش تصویری و فیبر نوری سطح شهر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.