تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

۲۴۶/د /۴۰۱ – اجرای تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار شهرستان بیرجند – تضمین ۱٫۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۲۴۷/ د /۴۰۱ – خرید ۲۷ بانک خازنی ۳۰۰ کیلووار به همراه سکو و متعلقات – تضمین ۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

اعلام نشده
اجرای تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار – خرید ۲۷ بانک خازنی ۳۰۰ کیلووار به همراه سکو و متعلقات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.