تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط به تمیزکاری و رنگ آمیزی واحد بهره برداری شماره ۳ گچساران به شماره مناقصه(۴۴۵/۰۴۶/۰۱) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید
برآورد کارفرما ۸۲٫۲۲۸٫۸۰۵٫۰۷۲ ریال

شرایط آگهی

گواهی (معتبر) از سوی سازمان برنامه وبودجه حداقل رتبه 5 در رشته تأسیسات وتجهیزاتگواهی (معتبر) صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعیمبلغ تضمین 4.111.440.254 ریال بصورت ضمانتنامه
تمیزکاری و رنگ آمیزی واحد بهره برداری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.