تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

احداث ساختمان محوطه پاسگاه پلیس راه کوهرنگ – مسجد سلیمان
براورد: ۱۰۸/۵۸۶/۵۷۳/۲۷۲ ریال

شرایط آگهی

مدت 15ماه تضمین : 5/429/328/664 ریال 5 ابنیه و 5 تاسیسات و تجهیزات
احداث ساختمان محوطه پاسگاه پلیس

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.