تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید تجهیزات تراک و مگنت سیستمهای علائم الکتریکی در ادارات کل مناطق راه آهن

شرایط آگهی

تضمین : 1/065/000/000 ریال
خرید تجهیزات تراک و مگنت سیستمهای علائم الکتریکی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.