تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اجـاره لینک فیبر نوری ۱-STM بیـن نوردوز کپنهاگ برای مدت ۳ سال

شرایط آگهی

خرید :1/000/000 ریال مندرج در اصل اگهی تضمین : 7/156/000/000 ریال 24/219 یورو
اجـاره لینک فیبر نوری ۱-STM بیـن نوردوز کپنهاگ

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.