تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مدیریت پیمان حفاظت وحراست از منابع طبیعی و آبخیزداری و ساماندهی چرای دام
برگزار کننده : اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان خراسان شمالی
شرح کلی حوزه فعالیت : کشاورزی و منابع طبیعی
برآورد مالی : ۶۲,۰۷۸,۵۷۹,۵۸۰

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 3,104,000,000 ریال توضیحات تضمین : بر اساس آیین نامه تضمین به شماره 123402/ت50659 ه مورخ 22/09/1394 هیات وزیرا و اسناد مناقصه زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/11/25ساعت: 08:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت پیمان حفاظت وحراست از منابع طبیعی و آبخیزداری و ساماندهی چرای دام

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.