تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تامین خدمات فنی اداری باغبانی و تنظیفات تاسیسات گاز قم ، ساوه ، سراجه ، قزوین ، خرمدره ، پارچین

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 17/128/631/332 ریال
تامین خدمات فنی اداری باغبانی و تنظیفات تاسیسات گاز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.