تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تامین نیرو جهت خدمات ایمنی و آتشنشانی شهر جدید امیر کبیر

شرایط آگهی

تضمین : 1/090/375/725 ریال
نیرو جهت خدمات ایمنی و آتشنشانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.