تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید دو دستگاه چیلر هواخنک اسکرو دو مدار تروپیکال به ظرفیت برودتی هر دستگاه (۴۵۰ کیلو وات) جهت بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد
برگزار کننده : مدیریت درمان تامین اجتماعی استان لرستان
شرح کلی حوزه فعالیت : تاسیسات (تهویه وتبرید)
برآورد مالی : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 70.00 مبلغ تضمین : 5,000,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/11/30ساعت: 14:00
خرید دو۲ دستگاه چیلر هواخنک اسکرو دو مدار تروپیکال به ظرفیت برودتی هر دستگاه (۴۵۰ کیلو وات)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.