تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

شماره ۴۰۱۳۴ – خرید انواع کا بل آلومینیوم فشار ضعیف با عایق PVC – تضمین ۱٫۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال-
شماره ۴۰۱۳۵ – خرید کنتور تکفاز دیجیتالی فهام ۲- تضمین ۱٫۸۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
شماره ۴۰۱۳۶ — واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر شهرستان بن و سامان شعب تابعه – تضمین ۱٫۸۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال-
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

شرایط آگهی

اعلام نشده
خرید انواع کابل آلومینیوم فشار ضعیف با عایق PVC – خرید کنتور تکفاز دیجیتالی- واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.