تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری تعمیرات اساسی چیلرهای هتل پارس شیراز واقع در شهرستان شیراز

شرایط آگهی

دریافت اسناد مبلغ 4.000.000 ریال به حساب جاری جام به شماره 2024010265 - معرفی نامه
واگذاری تعمیرات اساسی چیلرهای هتل

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.