تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

طراحی تهیه تجهیزات به غیر از سیم هادی و احداث کامل خط ۲۳۰ کیلو ولت بهره – سراوان به صورت epc

شرایط آگهی

مدت اجرای پروژه:24 ماه
طراحی تهیه تجهیزات به غیر از سیم هادی و احداث کامل خط ۲۳۰ کیلو ولت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.