تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی از امور تاسیسات بیمارستان جدید الاحداث طالقانی(علوی) آبادان/ ۱۴۰۱
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ابادان
شرح کلی حوزه فعالیت : مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی از امور تاسیسات
بیمارستان جدید الاحداث طالقانی(علوی) آبادان/ ۱۴۰۱

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 1,043,899,606 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/09/26ساعت: 08:00
واگذاری حجمی از امور تاسیسات بیمارستان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.