تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مربوط به استفاده از خدمات نیروهای ارکان ثالث جهت پشتیبانی از معاونت طرحهای راه و ساختمان و پروژه های سطح الارض طرح نگهداشت و افزایش تولید کلیه نواحی
مدت انجام ان ۱۲ ماه
براورد: ۱۸۲/۰۵۰/۷۱۲/۲۰۴ ریال

شرایط آگهی

تضمین : 9/102/535/610 ر یال مندرج در اصل اگهی
مربوط به استفاده از خدمات نیروهای ارکان ثالث جهت پشتیبانی از معاونت طرحهای راه و ساختمان و پروژه های سطح الارض طرح نگهداشت و افزایش تولید کلیه نواحی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.