تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری پروژه:تنظیفات و جمع آوری زباله نواحی ۲ و ۳
براورد ۱۶۵٫۷۰۵٫۸۸۴٫۴۸۰ ریال

شرایط آگهی

ضمانت نامه بانکی 8.285.294.224 ریال به صورت واریز به شماره حساب 0106506376000 بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی - پیمانکاران از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مراجع ذیصلاح تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شده می باشند
واگذاری پروژه:تنظیفات و جمع آوری زباله

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.