تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

انجام امور خدماتی ستاد و شهرستان های تحت پوشش استان کرمان
مبلغ براورد ۱۲۳/۲۳۸/۴۰۶/۵۷۷ ریال

شرایط آگهی

حداقل 5 خدمات عمومی
انجام امور خدماتی ستاد و شهرستان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.