تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

کارت tc3 پروژه vts

شرایط آگهی

تضمین : 500/000/000 ریال مندرج در اصل اگهی مدت اجرای پروژه : در اسرع وقت
کارت tc3 پروژه vts

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.