تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

ساخت و خرید تجهیزات اداری ساختمان قانون تردد
برگزار کننده : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان
شرح کلی حوزه فعالیت : ساخت و خرید تجهیزات اداری ساختمان قانون تردد
برآورد مالی : ۵۲,۸۲۸,۹۹۱,۰۰۰

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 2,641,449,550 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/11/30ساعت: 08:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ساخت و خرید تجهیزات اداری ساختمان قانون تردد

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.