تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

پروژه بهسازی کانال سیل بر و خرید لوازم و روشنایی بلوار خیابان پاسداران
مبلغ برآورد پروژه ۳۲٫۹۱۶٫۵۶۴٫۲۱۱ ریال

شرایط آگهی

کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد. دریافت گواهی امضای الکترونیکی. مبلغ تضمین 1.645.828.211 ریال - دارای رتبه راه و ترابری و حداقل پایه 5 با ظرفیت آزاد را داشته باشند.
پروژه بهسازی کانال سیل بر و خرید لوازم و روشنایی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.