تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید تجهیزات و ملحقات مربوطه و عملیات ساختمانی و نصب خط دومداره۱۳۲کیلوولت کابلی اهواز یک-کوکبی-پاداد به روش تامین مالی فروشنده
مبلغ براورد ۱/۹۹۲/۲۷۳/۲۲۵/۹۱۰ ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 45/845/464/518 ریال هزینه خرید اسناد : 200,000 رشته نیرو
خرید تجهیزات و ملحقات مربوطه و عملیات ساختمانی و نصب خط دومداره

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.