تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری کلیه عملیات برق رسانی
– واگذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع سیاهکل
– .. متن کامل مندرج در اصل آگهی

شرایط آگهی

کلیه پیمانکاران می بایستی دارای حداقل رتبه پنج نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند - خرید اسناد 500.000 ریال - ارائه معرفی نامه کتبی - هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد
واگذاری کلیه عملیات برق رسانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.