تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

احداث پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت شمس آباد به روش تأمین مالی پیمانکار (EPCF)

شرایط آگهی

دارای صلاحیت EPC یا دارای گواهینامه صلاحیت حداقل پایه 2 در رشته نیرو با معرفی مشاور همکار حداقل پایه 1 در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشور - دارا بودن گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط با موضوع مناقصه -
احداث پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.