تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

راهبری، نگهداری و اپراتوری تاسیسات شهر رفسنجان و مجتمع حومه شرقی و غربی
برآورد ۳۰٫۸۱۹٫۷۵۹٫۱۲۵ ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 1.540.987.956 ریال - کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد. دریافت گواهی امضای الکترونیکی.
راهبری، نگهداری و اپراتوری تاسیسات شهر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.