تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تامین نیروی کارگزاری نهضت ملی مسکن شرکت عمران شهر جدید ایوانکی
براورد: ۱۸/۳۴۷/۲۴۲/۲۳۱ ریال

شرایط آگهی

مدت پیمان:12 ماه شمسی. تضمین : 917/362/112 ریال
تامین نیروی کارگزاری نهضت ملی مسکن

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.