تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

برونسپاری انجام خدمات عمومی و پشتیبانی
مدت اجرا یکسال شمسی
براورد ۱۲۱٫۶۵۹٫۲۷۰٫۳۱۲

شرایط آگهی

تضمین 4.649.780.000 ریال ارائه گواهی صلاحیت پیمانکاری از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در رشته مرتبط با موضوع مناقصه اراائه گواهی صلاحیت ایمنی از اداره تعاون و رفاه اجتماعی
برونسپاری انجام خدمات عمومی و پشتیبانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.