تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

در نظر دارد تامین قطعات سخت افزاری سرور مورد نیاز خود به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید

شرایط آگهی

ضمانتنامه بانکی به میزان 300.000.000 ریال ارائه گواهینامه معتبر رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه کشور در زمینه ارائه و پشتیبانی سخت افزاری Main frame هزینه درج اگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود
تامین قطعات سخت افزاری سرور مورد نیاز خود

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.