تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

نرم افزار باشگاه مشتریان

شرایط آگهی

سپرده مبلغ 1.500.000.000ریال وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی
نرم افزار باشگاه مشتریان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.