تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خدمات مشاوره مهندسی بهینه سازی مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع و انتقال

شرایط آگهی

گواهینامه صلاحیت معتبر از سازمان برنامه و بودجه- گواهینامه صلاحیت خدمات مشـاوره (گروه:انرژی، تخصص:دیسپاچینگ مخابرات نیرو، پایه 1) - کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد. دریافت گواهی امضای الکترونیکی.
خدمات مشاوره مهندسی بهینه سازی مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع و انتقال

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.