تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات و اماکن کرمانشاه و مناطق عملیاتی نفت شهر و تنگ بیجار
مبلغ برآورد اولیه و تقریبی ۵۱۹٫۹۵۸٫۷۹۷٫۱۱۳ ریال
محل و مدت اجرای خدمات در استان های کرمانشاه و ایلام به مدت ۱۲ ماه شمسی

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 16.399.175.942 ریال خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات و اماکن کرمانشاه و مناطق عملیاتی نفت شهر و تنگ بیجار بارگذاری گواهی تایید صلاحیت معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای تایید صلاحیت از سازمان حراست صنعت نفت ارائه گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران / نامه تایید صلاحیت ایمنی موقت در زمان انعقاد قرارداد
خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات و اماکن

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.