تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

انجام بخشی از خدمات پشتیبانی ، مالی واداری خود را براساس استانداردهای مالی واداری، قوانین و مقررات مالیاتی و بیمه وقانون تجارت ودستورالعملها ومصوبات صادره توسط شرکت آب وفاضلاب منطقه ۴ شهرتهران
برگزار کننده : اب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران
شرح کلی حوزه فعالیت : انجام بخشی از خدمات پشتیبانی ، مالی واداری خود را براساس استانداردهای مالی واداری، قوانین و مقررات مالیاتی و بیمه وقانون تجارت ودستورالعملها ومصوبات صادره توسط شرکت آب وفاضلاب منطقه ۴ شهرتهران
برآورد مالی : ۳۸,۵۹۳,۹۸۳,۲۷۹

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 1,627,819,498 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/11/28ساعت: 15:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام بخشی از خدمات پشتیبانی ، مالی واداری خود را براساس استانداردهای مالی واداری، قوانین و مقررات مالیاتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.