تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : تامین دوقلم کنترولر سطح طبق شرح های پیوست
ایران کد مشابه میباشد و اصل درخواست پیوست گردیده است.
شماره نیاز : ۱۱۰۰۰۹۳۲۰۲۰۰۰۹۵۶
نام کالا : ترانسمیتر سطح نوع دیجیتال مدل NDP-62-22227-6 نام تجارتی HONEYWELL پلی اکریل ایران
تعداد : ۲عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نام کالا : سنسور دما نوع دیجیتال مدل ATOMIC3100 نام تجارتی INDUMART مرجع عرضه کننده پلی اکریل ایران
تعداد : ۳عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : بهبهان

شرایط آگهی

عدم پیوست پیشنهاد فنی و مالی در سامانه ستاد ( الزاما طبق مشخصات پیوستی) و صرفا ارائه قیمت بمنزله انصراف تلقی خواهد شدشماره تماس کارشناس خرید 06152132305 سلیمیتسویه طی بازه زمانی 45 روزه از زمان تحویل اقلام و تایید آنها میسر میباشد
tenders
سنسور دما نوع دیجیتال/ترانسمیتر سطح نوع دیجیتال

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.