تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری

شرایط آگهی

سپرده به صورت واریز نقد به حساب 0108776433004 نزد بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی - کلیه هزینه های برگزاری تشریفات قانونی مناقصه به عهده برنده می باشد
tenders
واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.