تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : ارائه مشاور و نظارت عالیه بابت اجرای کلیه فرآیند مربوط به تعمیر و بازسازی بک دستگاه دیگ بخار و یک دستگاه دیگ آبگرم بیمارستان امام رضا(ع)اسلامشهر
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۰۳۱۹۰۰۰۲۷۱
برگزار کننده : بیمارستان اسلامشهر   امام رضا
نام سرویس : فعالیتهای معماری و مهندسی و مشاورههای فنی مربوط
تعداد : ۲دستگاه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : اسلامشهر

شرایط آگهی

طبق پیشنویس قرارداد فایل پیوست-ازائه مدارک ومستندات موردنیاز طبق فایل الزامات عمومی فایل پیوست الزامی میباشد-درج قیمت درفرم پیشنهاد قیمت الزامی است-ایران کد مشابه
ارائه مشاور و نظارت عالیه بابت اجرای کلیه فرآیند مربوط به تعمیر و بازسازی بک دستگاه دیگ بخار و یک دستگاه دیگ آبگرم

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.