تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : پیمانکار جمع اوری شهرستان گرگان از دفاتر دولتی و پیشخوان و فروشگاه ها با خودرو وانت مسقف
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۰۲۲۹۰۰۰۱۰۴
برگزار کننده : اداره کل پست استان گلستان
نام سرویس : فعالیت های پست
تعداد : ۱۱
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
محل تحویل : استان : گلستان ، شهر : گرگان

شرایط آگهی

پیمانکار جمع اوری شهرستان گرگان از دفاتر دولتی و پیشخوان و فروشگاه ها با خودرو وانت مسقف
پیمانکار جمع اوری شهرستان گرگان از دفاتر دولتی و پیشخوان و فروشگاه ها با خودرو وانت مسقف

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.