تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : استعلام حفاظت کاتدیک لوله های گاز دفنی شعبه زائر سرای بلوار وکیل آباد.مطابق فایل پیوست.
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۱۱۳۵۰۰۰۱۱۴
برگزار کننده : بانک ملی ایران اداره امور شعب استان خراسان رضوی
نام سرویس : انجام کارهای متفرقه درخصوص بازسازی و بهسازی ساختمان ها
تعداد : ۱متر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
محل تحویل : استان : خراسان رضوی ، شهر : مشهد

شرایط آگهی

استعلام حفاظت کاتدیک لوله های گاز دفنی شعبه زائر سرای بلوار وکیل آباد.مطابق فایل پیوست.
حفاظت کاتدیک لوله های گاز دفنی شعبه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.